Aktuality
21.2.2011 v 15:00 | Fotografie
Fotografie z historie i současnosti naší obce si můžete prohlížet na adrese: http://obecchrastice.rajce.idnes.cz/.

 21.12.2009 v 15:00 | Betlémské světlo opět i v Chrašticích
Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po tak dlouhé cestě, znamená zapojit se do obrovského řetězu a být při tom! Být při tom, co spojuje před Vánoci statisíce lidí v mnoha zemích… Betlémské světlo bude hořet v Chraštickém kostele ve středu 23.prosince 2009 od 16.00 h. hodin.
svetlo

Více informací: zde.

Přání PF2010 ke stažení: zde.

 18.10.2009 v 15:00 | Vodné 2009 a Zpravodaj

Výběr vodného a stočného proběhne v sobotu 31.října 2009. Vodné pro rok 2009 činí 14,00 Kč/ m3. Stočné pro rok 2009 činí 18,00 Kč/ m3. Žádáme občany, aby osobám pověřeným výběrem vodného umožnili snadný přístup ke svým vodoměrům tak, aby mohl být proveden odečet dle skutečného stavu. Odečet vodoměrů se provádí 1x ročně a poplatek za vodné i stočné bude vybírán na místě ihned po odečtu. Občané však mohou po dohodě poplatek uhradit též složenkou nebo bezhotovostním převodem na obecní účet.

Více informací v říjnovém obecním zpravodaji: zde.

 7.10.2009 v 15:00 | Rybaření
Obec Chraštice si tímto dovoluje pozvat všechny místní občany, bez rozdílu věku a pohlaví!

NA PODZIMNÍ RYBAŘENÍ

Datum konání: 10.října 2009

Kapr

Více informací: zde.

 24.4.2009 v 12:00 | Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 25.4.2009 na návsi v Chraštičkách od 10.45 do 10.55 hodin a v Chrašticích na návsi od 11.00 do 11.10 hodin. Poplatek 100,-Kč bude vybírán na místě.

Plakát ke stažení zde.

pes

 14.1.2008 v 12:00 | Oznámení - Voda

Oznámení OÚ Chraštice

Obecní vodovod - předběžné opatření

Na základě obdržených výsledků rozboru vody v obecním vodovodu provedeném Hygienickou laboratoří Příbram (Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně), upozorňujeme odběratele pitné vody z veřejného vodovodu v obci Chraštice a Chraštičky na skutečnost, že odebraný vzorek nevyhověl v hodnotách selenu, jehož množství mírně přesahuje stanovenou normu. Selen je prvek, který se do vody dostává z podloží, ale je běžně obsažen i např. v některých potravinách.

Všechny ostatní měřené hodnoty kvality vody jsou v pořádku.

Z výše uvedeného důvodu rozhodl Obecní úřad Chraštice vyhlásit předběžné opatření, kterým se stanovuje, že voda v obecním vodovodu není pitná.

Vzhledem k tomu, že v minulosti nebylo množství selenu v naší vodě nikdy překročeno a dle sdělení pracovníků Zdravotního ústavu je obvyklé, že obsah tohoto prvku se v našem regionu pohybuje spíše pod průměrem, je třeba nejdříve ověřit, zda nedošlo při minulém měření k chybě.

Proto bude předběžné opatření platit až do obdržení výsledku dalšího kontrolního měření, které bude provedeno 15.1.2009. Po provedení dalšího rozboru a zjištění jeho výsledku vás budeme ihned (písemně) informovat o aktuální kvalitě vody.

V Chrašticích 14.1.2009

Marie Dvořáková, starostka

 16.12.2008 v 12:00 | Betlémské světlo 2008
Zpříjemněte si spolu s námi předvečer Vánoc a přijďte se podívat na HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ našich dětí, které proběhne při přadávání... Betlémské světlo bude letos v Chraštickém kostele v úterý 23.prosince 2008 od 18.00 hodin. Zájemci si opět mohou přinést lampy nebo svíčky a odnést si do svých domovů plamínek, který byl zapálen v Betlémě a dopraven až k nám skautskou štafetou.

Více informací na www.betlemskesvetlo.cz nebo www.skaut.cz Plakát ke stažení zde.
světlo


světlo

 15.12.2006 v 12:00 | Vánoční slavnost ve škole
Zveme Vás do naší školy na Vánoční slavnost ve středu 17.12.2008 od 16.00 do 19.00 hodin. Pro všechny hosty je připraven následující program:

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ (hudební škola, vánoční písně a koledy, hry...), Kavárnička pro posezení s přáteli (pečené dobroty, svařák, káva, čaj aj.), Promítání fotografií z r. 2008... Prohlídka nově zrekonstruované školy a další…
Plakát ke stažení je zde.

 15.12.2008 v 11:00 | Vodné 2008
Výběr vodného za rok 2008 proběhne v sobotu 17.ledna 2009.

Vodné pro rok 2008 činí 14,00 Kč/ m3.


Poplatek za stočné se za rok 2008 vybírat nebude, protože v uvedeném období nebyly všechny domácnosti napojeny na kanalizační řád a ČOV i kanalizace jsou dosud ve zkušebním provozu. Žádáme občany, aby v osobám pověřeným výběrem vodného umožnili přístup ke svým vodoměrům, aby mohl být proveden odečet skutečnosti.

Zároveň upozorňujeme na nutnost pořízení vodoměru v každé domácnosti, která bude v roce 2009 využívat obecní kanalizaci. Vodoměry zaplatí OÚ, ale jejich montáž si hradí majitelé či uživatelé nemovitosti sami. Zájemci o výměnu vodoměru se mohou hlásit u p.F.Srpa ml. (tel.: 606 829 713). Více informací zde.

 2.11.2008 v 12:00 | Nebezpečný odpad
Bezplatný odvoz nebezpečného odpadu

Nákladní auto Technických služeb Příbram bude přistaveno v úterý 4. listopadu 2008 v době od 15.00 do 15.20 hod. v Chraštičkách a od 15.30 do 16.00 hod. v Chrašticích u budovy OÚ. Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného odpadu: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, rozpouštědla, kyselina, detergenty, fotochemický materiál, léky, pesticidy, hydroxidy, televize, ledničky (pouze úplné) a pneumatiky bez disků (z osobních vozů). Žádáme občany, aby donesený odpad nezanechávali na místě, ale byli osobně přítomni nakládání.

odpad


Děkujeme všem, kteří se chovají odpovědně k ochraně našeho životního prostředí.


Leták, sběr nebezpečného odpadu

 23.9.2008 v 12:00 | 2.sjezd rodáků
V sobotu 20. září 2008 se uskutečnil 2.sjezd rodáků spojený s oslavou 110.výročí založení Hasičského sboru v Chrašticích.

Ke stažení:

Program
Plakát
Sponzoři 2.sjezdu rodáků 2008

rodácirodáci

 19.8.2008 v 11:00 | 2.sjezd rodáků


Zastupitelstvo obce Chraštice vás srdečně zve na 2.sjezd rodáků spojený s oslavou 110.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chrašticích.

20.září 2008


Pozvánka na 2.sjezd rodáků zde.

Plakát 2.sjezd rodáků - 110.výročí SDH zde.

Plakát 2.sjezd rodáků - 110.výročí SDH zde.

 2.8.2008 v 11:00 | Dětské hřiště
Pozor! Na dětském hřišti právě připravujeme nový prvek - houpačky!

Zároveň byla také rozebrána trampolína z důvodu jejího vážného poškození vandaly. Po dokončení výstavby houpaček (tj. navezení písku do bezpečnostní dopadové plochy) bude hřiště v nejbližších dnech znovu otevřeno pro veřejnost.


!!!NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Jako prevence proti poškozování vybavení hřiště budou upraveny podmínky pro jeho využívání veřejností. Areál hřiště bude trvale uzamčen, ale všichni zájemci o jeho využívání mohou požádat o zapůjčení klíče na OÚ nebo v ZŠ a MŠ Chraštice. Klíč od vrátek jim bude (po poučení o pravidlech a podepsání odpovědnosti za způsobenou škodu) dlouhodobě zapůjčen a rodiče se svými dětmi tak budou moci hřiště kdykoliv používat. Upozorňujeme také na skutečnost, že hřiště je monitorováno bezpečnostní kamerou. Věříme, že tato opatření, které jsou jistě v zájmu všech slušných uživatelů dětského hřiště, přijmete s pochopením.

Případné informace na tel: 723 243 724 (K.Derfl)

Ke stažení: zde.

 23.6.2008 v 11:00 | Co takhle svatba, princi?
ZŠ a MŠ Chraštice vás zve na divadelní představení "Co takhle svatba, princi?"

Dovolujeme si vás srdečně pozvati na divadelní představení žáků deváté třídy ZŠ a MŠ Chraštice ve čtvrtek 25.6.2008 od 18.00 hodin v zahradě školy v Chrašticích.


Představení bude vyvrcholením školní Zahradní slavnosti, která začíná v 16.00 hodin.

Karel Derfl
ředitel školy

Plakát Zahradní slavnost ke stažení zde.
Plakát Co takhle svatba, princi? ke stažení zde.

 16.6.2008 v 12:00 | Zpravodaj - červen 2008

Chraštický zpravodaj - červen 2008 ke stažení zde  .

 21.1.2008 v 12:00 | Zápis do ZŠ a MŠ

Pohádkový zápis do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2008-2009 se koná ve středu 30.1.2008.
Bližší informace zde.

Zápis do MŠ se koná ve středu 30.1.2008. Bližší informace zde.

 31.12.2007 v 12:00 | PF 2008
Všem návštěvníkům našich webových stránek přejeme v novém roce 2008 pevné zdraví, mnoho štěstí a osobní i rodinnou pohodu!

Marie Dvořáková, starostka

PF 2008 ke stažení zde.

pf2008

 31.12.2007 v 12:00 | Betlémské světlo 2007
V neděli 23.12.2007 zazářilo v chraštickém kostele již tradičně světlo zapálené v dalekém Betlémě a dopravené až k nám mezinárodní skautskou štafetou. Každý, kdo měl zájem, si mohl odnést tento symbolický plamínek do svého domova a mnozí další tak učinili i následující den. Více fotografií v galerii.
světlo

 30.12.2007 v 12:00 | Obec Chraštice již čistí odpadní vody!
V úterý 11.12.2007 byla uvedena do předčasného užívání nová čistírna odpadních vod (ČOV) v Chrašticích. Současně byla zprovozněna i převážná část nově vybudované splaškové kanalizace. Díky dotaci Ministerstva životního prostředí ČR tak občané Chraštic dostali pěkný dárek ještě před nadcházejícími vánočními svátky. S výstavbou ČOV v obci Chraštice bylo započato v listopadu 2006, celá kanalizace bude dokončena do konce roku 2008.

Napsali o nás v Periskopu (č.49,21.12.2007)

světlo


světlo

 21.12.2007 v 12:00 | Betlémské světlo 2007
Betlémské světlo bude letos v Chraštickém kostele v neděli 23.prosince 2007 asi v 9.15 hodin (po skončení mše). Zájemci si opět mohou přinést lampy nebo svíčky a odnést si do svých domovů plamínek, který byl zapálen v Betlémě a dopraven až k nám skautskou štafetou.

Více informací na www.betlemskesvetlo.cz nebo www.skaut.cz Plakát ke stažení zde.
světlo


světlo

 18.11.2007 v 11:00 | Vodné 2007
Vodné pro rok 2007 činí 14,00 Kč/ m3.

Odečet vodoměrů se provádí 1x ročně a poplatek za odebranou pitnou vodu je vybírán na místě při odběru. Občané mohou poplatek uhradit též složenkou nebo převodem na účet.

Výběr vodného za rok 2007 bude proveden v sobotu 24.listopadu 2007 pověřenými členy obecního zastupitelstva - F.Srpem a P.Joujou. Žádáme občany, aby jim umožnili snadný přístup k vodoměru. Více informací zde.

 20.6.2007 v 11:00 | S ČERTY NEJSOU ŽERTY
ZŠ a MŠ Chraštice vás zve na divadelní představení "S čerty nejsou žerty"

Dovolujeme si vás srdečně pozvati na divadelní představení žáků deváté třídy ZŠ a MŠ Chraštice v úterý 26.6.2007 od 18.00 hodin v zahradě školy v Chrašticích.


Představení bude vyvrcholením školní Zahradní slavnosti, která začíná v 16.00 hodin.

Karel Derfl
ředitel školy

Plakát Zahradní slavnost ke stažení zde.
Plakát S čerty nejsou žerty ke stažení zde.

 30.5.2007 v 15:00 | Dětský den
Obecní úřad Chraštice zve všechny děti z Chraštic a Chraštiček na DĚTSKÝ DEN !

KDY?   sobota 2.června 2007

KDE?   obecní rybník Na Dole

CO?   proběhnou zde 1. ZÁVODY V CHYTÁNÍ RYB

Závody budou probíhat v době od 13.00 do 17.00 h.
Pravidla závodů budou upřesněna na místě!
Děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů!
Na místě bude možnost zakoupit občerstvení!
Všichni závodníci obdrží občerstvení zdarma!
Nejlepší rybáři získají kromě úlovku také diplom a pěkné ceny!

Informace: František Srp (606 829 713)

Kapr

Plakát ke stažení je zde.

 16.5.2007 v 22:00 | Brigáda na vodárně
Brigáda na vodárně

Zveme občany v sobotu 26.5.2007 na brigádu na obecní vodárně. Sraz bude v 8.30 hodin u vodárny, nářadí (lopaty, hrábě,…) si vezměte s sebou. Občerstvení pro brigádníky zajistí OÚ Chraštice. Děkujeme za vaši pomoc.
pracovní pomůcka

 16.5.2007 v 22:00 | TŘÍDÍME ODPADY? TŘÍDÍME!!!
TŘÍDÍME ODPADY? TŘÍDÍME ODPADY!!!

Sběr starého papíru

Základní škola a mateřská škola Chraštice organizuje v týdnu od 14.5. do 18.5. 2007 jednorázový sběr starého papíru. Občané, kteří se chtějí připojit, mohou do konce týdne dodat zabalený papír ke kotelně ZŠ. Informace na tel.: 318 695 382

papír


Bezplatný odvoz nebezpečného odpadu

Nákladní auto Technických služeb Příbram bude přistaveno v čtvrtek 24. května 2007 v době od 15.00 do 15.20 hod. v Chraštičkách a od 15.30 do 16.00 hod. v Chrašticích u budovy OÚ. Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného odpadu: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, rozpouštědla, kyselina, detergenty, fotochemický materiál, léky, pesticidy, hydroxidy, televize, ledničky (pouze úplné) a pneumatiky bez disků (z osobních vozů). Žádáme občany, aby donesený odpad nezanechávali na místě, ale byli osobně přítomni nakládání.

odpad


Děkujeme všem, kteří se chovají odpovědně k ochraně našeho životního prostředí.

Sběr železného šrotu v obci

Sběr železného šrotu budou organizovat tradičně členové Sboru dobrovolných hasičů Chraštice v pátek 25.5.2007 od 17.00 h.

šrot

 16.5.2007 v 22:00 | Větrné elektrárny
Větrné elektrárny
Ještě jednou nabízíme občanům, kteří mají zájem o bezplatnou exkurzi k již postaveným větrným elektrárnám na Jihlavsku, že se mohou přihlásit na OÚ Chraštice.

větrné elektrárny

 16.4.2007 v 22:00 | Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 21.4.2007 na návsi v Chraštičkách od 11.00 do 11.10 hodin a v Chrašticích na návsi od 11.15 do 11.25 hodin. Poplatek 100,-Kč bude vybírán na místě.

pes

 26.3.2007 v 10:00 | Pozvánka do knihovny
Zveme důchodce z Chraštic a Chraštiček na posezení v obecní knihovně v pátek 30.3.2007 s kulturním programem, povídáním a předvedením nabídky knihovny včetně internetu. Celá pozvánka je zde.

   Těšíme se na Vaši účast! Marie Šprunglová, knihovnice

 15.3.2007 v 19:00 | Soutěž Zlatý erb
Zlatý erb 2007: Cena veřejnosti pro Chraštice!

  V úterý 13.3.2007 byly v Praze vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2007 a my jsme přímo od hejtmana Petra Bendla přijali blahopřání a ocenění v kategorii cena veřejnosti. Když jsme se do této soutěže přihlásili a vyzvali návštěvníky našich internetových stránek o podporu, opravdu jsme nečekali, že se dostaneme až do finále. Výsledek považujeme za velký úspěch a děkujeme tímto všem, kteří nám svůj hlas poslali. Vážíme si vaší podpory a věříme, že nám zachováte svoji přízeň i v budoucnu.
Podrobnosti o soutěži najdete na www.zlatyerb.obce.cz Kompletní výsledky soutěže i s odkazy na oceněné weby měst a obcí Středočeského kraje najdete zde.

Setkání s hejtmanem

Setkání s hejtmanem

Setkání s hejtmanem

 12.3.2007 v 12:00 | Soutěž Zlatý erb
Soutěž Zlatý erb

  V souvislostí s naší účastí v soutěži webových stránek obcí jsme byli pozváni hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem na vyhlášení výsledků této soutěže. Za naši obec se zúčastní starostka Marie Dvořáková, místostarosta Karel Derfl a webmaster Lukáš Peterka. Dopis hejmana je ke stažení zde.

 12.3.2007 v 12:00 | Finanční úřad informuje
Jak s daněmi za rok 2006 ? Více v informacích pro občany zde.

 12.3.2007 v 12:00 | Větrné elektrárny

Firma Eldaco Rousínov se na nás obrátila s žádostí o vyjádření k zamýšlené výstavbě tří větrných elektráren v katastru naší obce. Jedná se o elektrárny typu VESTAS V100-2,75 MW případně VESTAS V90-2,0MW. Zároveň s naší obcí byly osloveny i obce Kozárovice a Bukovany, v jejichž katastrech by mělo být postaveno dalších 5 větrných elektráren. Jedná se o kuželovou ocelovou trubkovou věž o výšce 105 metrů a délce lopatky 50m. Elektrárny by měly být od sebe vzdáleny cca 450m. Za poskytnutí spolupráce dle návrhu smlouvy nabízí firma obecním úřadům tj. i Chrašticím smluvní odměnu. V případě naší obce se jedná o částku 1.806.750,-Kč jednorázově po kolaudaci a dále každoročně 301.125,-Kč po dobu 6 let od kolaudace. V případě zájmu občanů nabízí firma bezplatnou exkurzi k již postaveným elektrárnám na Jihlavsku. Vzhledem k tomu, že na dané tréma jsou mezi občany i zastupiteli rozdílné názory, chceme po případné exkurzi pozvat zástupce firmy na veřejnou schůzi, kde budu zodpovězeny další dotazy. Váš zájem o uvedenou exkurzi nahlaste telefonicky na OÚ Chraštice během měsíce března.

větrné elektrárny

Podrobnější informace můžete získat na webové adrese: www.eldaco.cz , popř. je na OÚ Chraštice k nahlédnutí dokumentace zaslaná uvedenou firmou. Na mapce je vyznačeno plánované situování větrných elektráren v blízkosti Chraštic a Chraštiček, přičemž první tři zleva se nacházejí v katastru obce a pouze o nich může zastupitelstvo obce Chraštice rozhodovat.
větrné elektrárny

 7.2.2007 v 12:00 | Soutěž Zlatý erb 2007

Soutěž Zlatý erb 2007

Sdružení Zlatý erb zahájilo již devátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií.

Jsme si vědomi, že naše stránky www.obec-chrastice.cz jsou v provozu teprve krátce, že se ještě stále dotvářejí a mají daleko do dokonalosti. Přesto jsme si troufli se do této soutěže přihlásit.

Soutěže Zlatý erb 2007 se může zúčastnit i veřejnost - uživatelé městských a obecních stránek. Pokud budete chtít, můžete tedy i Vy dát svůj hlas pro cenu veřejnosti a třeba zrovna stránkám naší obce.

Pokyny naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou adresou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec. Hlasy bude možné posílat do 22.2.2007 (krajské kolo soutěže) nebo až do března 2007 (v celostátní soutěži).

Děkujeme za Váš hlas!                           Soutěžíme o Zlatý erb - v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

 7.2.2007 v 12:00 | Naše obec z výšky!

Do galerie byly přidány letecké snímky naší obce, které pořídil F.Srp. Zkuste se podívat na známá místa trošku s nadhledem…

 7.2.2007 v 12:00 | Jak s komunálním odpadem v r.2007 ?
Jak s komunálním odpadem v r.2007 ? Více v informacích pro obcany zde.

 18.12.2006 v 12:00 | Veřejná schůze
Zveme všechny občany na veřejnou schůzi, která se koná v pátek 29.12.2006 od 18.00 h. ve školní jídelně ZŠ a MŠ Chraštice.

 18.12.2006 v 12:00 | Zasedání obecního zastupitelstva
Poslední letošní zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 27.12.2006 od 19.00 hodin na Obecním úřadě Chraštice.

 18.12.2006 v 12:00 | Betlémské světlo v Chrašticích
Každý rok o Vánocích přivážejí a rozdávají skauti světlo, které bylo zapáleno ve městě Betlémě a skautskou štafetou je dopraveno do mnoha evropských zemí. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se postupně rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své dvacáté výročí. Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos dorazí již posedmnácté. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou brněnských skautů putoval v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

I vám nabízíme možnost připálit si toto světlo - symbol míru a pokoje - v chraštickém kostele v neděli 24.12.2006 po mši (asi v 9.15 hodin).

Více informací na www.betlemskesvetlo.cz Plakát ke stažení zde.
světlo


světlo

 18.12.2006 v 12:00 | Chraštický ohňostroj
Přijďte se podívat v úterý 19.12.2006 od 18.35 h. na ohňostroj s hudbou, který nám letos sponzorují tyto firmy: Karel Sladký - projekční kancelář Příbram, Železářství Jaroslav Říha Příbram, Špina a synové s.r.o. Příbram, Šindler – důlní a stavební společnost s.r.o. Praha 5, STAVOS s.r.o. Příbram, Řeznictví Miroslav Skala Chraštice. Všem sponzorům děkujeme!

ohňostroj

 18.12.2006 v 12:00 | Vánoční slavnost ve škole
Zveme Vás do naší školy na Vánoční slavnost v úterý 19.12.2006 od 16.00 do 19.00 hodin. Pro všechny hosty je připraven následující program: Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ (hudební škola, vánoční písně a koledy, divadlo), Dárky pro radost (každý si může sám vyrobit hezký dárek), Soutěž v chytání rybek (o živého kapra), Kavárnička pro posezení s přáteli (pečené dobroty, svařák, káva, čaj aj.), Promítání fotografií z r. 2006, Výstava „Jak jde čas - kalendáře“, prohlídka školy a další…
Plakát ke stažení je zde.

 8.12.2006 v 12:00 | Autobusová doprava
Od 10.12.2006 začne ve dnech školního vyučování jezdit nová autobusová linka z Chraštic do Zbenic, kterou se po 6.vyučovací hodině dostanou domů ze školy ti žáci a žákyně, kteří doposud museli dlouho čekat na další spoj až po 16.hodině. Ve Zbenicích se autobus otáčí a jede zpět do Chraštic a odtud ve 13.40 h. po své současné trase do Mirovic. Jízdní řády linky č.300910 (Příbram-Mirovice) si můžete stáhnout zde. Nový autobusový spoj bude samozřejmě sloužit i veřejnosti a jeho provoz je hrazen z prostředků KÚ Středočeského kraje, neboť byl odborem dopravy zařazen mezi spoje tzv. základní dopravní obslužnosti(ZDO).Jízdní řád zde a zde.

Autobus

 21.11.2006 v 12:00 | Zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 27.11.2006 od 19.00 hodin na Obecním úřadě Chraštice.

 21.11.2006 v 12:00 | Vodné 2006
V sobotu 2.prosince 2006 proběhne Chraštičkách i v Chrašticích odečet spotřeby vody z obecního vodovodu za uplynulé období. Cena vody v r. 2006 je 12,-Kč/m 3. Podrobnosti si můžete přečíst zde

 2.11.2006 v 12:00 | Výstavba ČOV a kanalizace

Dotace Ministerstva životního prostředí ČR na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Chrašticích byla v těchto dnech úspěšně získána a 6.listopadu bude zahájena I.etapa výstavby kanalizace. O postupu prací budeme průběžně informovat.

 21.10.2006 v 15:00 | Výsledky voleb do zastupitelstva obce Chraštice
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Chraštice

20.-21.10.2006


Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu:      189

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:       141

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

1)   Karel Derfl, Mgr.
2)   Marie Dvořáková
3)   Pavel Jouja
4)   Hana Krejčová
5)   František Srp
6)   Jan Šetka
7)   Jiří Vostarek, Ing.

Zapisovatel okrskové volební komise p. Josef Vondruška svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce Chraštice na středu 25.října 2006 v 18.30 hod. na obecním úřadě.

Chraštice 21.10.2006

Zapisovatel okrskové volební komise:   Vondruška Josef
Předsedkyně okrskové volební komise:    Kottová Jaroslava

Kompletni vysledky voleb najdete zde

 9.10.2006 v 12:00 | VÝZVA OBČANŮM
Vyzýváme opětovně všechny nájemce hrobů na místním hřbitově v Chrašticích, kteří dosud nemají uzavřenou nájemní smlouvu na hrobové místo, aby se neprodleně přihlásili na Obecním úřadě v Chrašticích a zároveň zde nahlásili svoji současnou platnou adresu (včetně PSČ a čísla hrobu). Na základě tohoto oznámení jim bude připravena a popř. zaslána k podpisu nájemní smlouva na užívaný hrob či hrobku.

Požadované údaje můžete sdělit:
-poštou na adresu OÚ Chraštice
-e-mailem na obecchrastice@seznam.cz nebo karel.derfl@zschrastice.cz
-osobně každé pondělí od 18.00 do 21.00 hodin v kanceláři OÚ Chraštice.

(Pro zlepšení vaší informovanosti budeme rádi, pokud nám sdělíte také svoje telefonní číslo či e-mailovou adresu).

Plné znění Řádu pohřebiště je k dispozici na OÚ nebo na www.obec-chrastice.cz.

V Chrašticích 9.10.2006                Mgr.Karel Derfl, místostarosta

 9.10.2006 v 12:00 | SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ


Podzimní sběr nebezpečného odpadu se skuteční v úterý 24.října 2006.

Nákladní auto bude přistaveno:
-Chraštičky na návsi:     15.00 - 15.20 hodin
-Chraštice u budovy OÚ:     15.30 - 16.00 hodin


Sběr nebezpečného odpadu organizuje OÚ Chraštice, odvoz zajišťují Technické služby Příbram.

Jedná se o tyto složky nebezpečného odpadu:
Zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, rozpouštědla, kyselina, detergenty, fotochemický materiál, léky, pesticidy, hydroxidy, televize, monitory, ledničky a pneumatiky (jen z osobních vozů).

Žádáme občany, aby donesený nebezpečný odpad nezanechávali na místě, ale byli osobně přítomni nakládání.

Děkujeme, že dbáte na udržování čistoty a pořádku v naší obci

 1.9.2006 v 12:00 | Autobusová doprava
V souvislosti se zahájením nového školního roku 2006-2007 byl na základě požadavku obce Chraštice zaveden s platností od pondělí 4.9.2006 nový školní spoj č.300964. Autobus jezdí ve dnech školního vyučování z Chraštic ve 13:40 hodin po trase Chraštice, Chraštičky, Bukovany, Kozárovice, Zalužany do zastávky Mirovice, náměstí. Tento spoj byl Odborem dopravy KÚ Středočeského kraje zařazen do základní dopravní obslužnosti (ZDO).

Autobus

 22.8.2006 v 12:00 | Setkání s hejtmanem P.Bendlem
Ve čtvrtek 20.srpna 2006 se sešli zástupci několika obcí našeho regionu s hejtmanem Středočeského kraje Ing.Petrem Bendlem na pracovním obědě v restauraci Na statku v Březnici. Tato schůzka byla náhradou za neuskutečněnou návštěvu hejtmana v těchto obcích během svého tradičního letního putování na kolech. Během několikahodinového setkání se vedla čilá diskuse o problémech malých obcí a o možnostech jejich řešení. V několika konkrétních případech přislíbil hejtman svoji pomoc. Připustil například možnost podpořit finančně z prostředků Středočeského kraje právě probíhající rekonstrukci školní kuchyně v Chrašticích - vzhledem ke skutečnosti, že naše malá obec opravdu nemá prostředky na tak náročnou investici. Za naši obec se jednání zúčastnili místostarosta Mgr.K. Derfl a starostka M.Dvořáková.

Setkání s hejtmanem

Setkání s hejtmanem

    Vytvořil: Lukáš Peterka  | ©2006 Obec Chraštice | Všechna práva vyhrazena.