Veřejná knihovna
Veřejná knihovna pro děti, mládež a dospělé v Chrašticích nabízí všem zájemcům:

-Půjčování knih pro děti a mládež
-Půjčování knih pro dospělé
-Půjčování časopisů a dalších tiskovin
-Přístup na internet
-Poradenství a knihovnické služby
-Kopírování a tisk informačních a studijních materiálů
-Skenování fotografií, negativů a dokumentů
-Získávání informací jinými způsoby (CD-ROM, …)
-Půjčování audio a videozáznamů
-Besedy a přednášky pro veřejnost
-Akce pro školní děti a mládež
-Využití knihovny pro školní výuku
-Možnost samostudia v knihovně
-Stolní společenské hry
-Zábavné hlavolamy


Všechny uvedené služby jsou pro registrované členy zdarma. Další informace o knihovně a podmínky členství jsou uvedeny v Knihovním řádu.
Knihovna je otevřena vždy v pondělí od 11.00 do 13.00 hod., v úterý od 7.30 do 8.00 hod. a od 11.00 do 15.00 hod., ve čtvrtek od 7.30 do 8.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 9.00 hod. nebo ve výjimečných případech po dohodě i v jinou dobu.

Vedoucí knihovny je Marie Šprunglová.
Knihovna se nachází v 1.patře budovy mateřské školy, vchod je možný přes budovu MŠ nebo i budovou ZŠ.

Adresa:
Veřejná knihovna v Chrašticích
Chraštice 44, 262 72 Březnice
Tel: 318 695 382/linka 31/
Email:knihovna@zschrastice.cz
Odkazy:www.zschrastice.cz .

Knihovna v Chrašticích

   Vytvořil: Lukáš Peterka  | ©2006 Obec Chraštice | Všechna práva vyhrazena.