Program obnovy venkova (POV)

Program obnovy venkova je plošným programem pro venkovské oblasti Středočeského kraje. Je určený jak pro malé obce do 2000 obyvatel (2 dotační tituly), tak pro svazky obcí (1 dotační titul).

Program obnovy venkova je programem v samostatné působnosti Středočeského kraje. Program funguje na základě Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova. Zásady a aktuální informace o Programu obnovy venkova naleznete zde.
   Vytvořil: Lukáš Peterka  | ©2006 Obec Chraštice | Všechna práva vyhrazena.