Projekty a záměry

Zde uvádíme některé z plánovaných projektů a dlouhodobých záměrů v rámci rozvoje obce:
 
-Výstavba kanalizace a ČOV v Chrašticích (zahájeno 6.11.2006)
-Výměna oken v budově OÚ (2007) - hotovo
-Výstavba sedlové střechy na budově ZŠ v rámci řešení havarijního stavu    budovy (2007) - hotovo
-Výměna oken a zateplení budovy ZŠ (2007) - hotovo
-Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro veřejnost (2007)
-Fasáda na čp.40 (2007-2008)
-Výstavba multifunkční tělocvičny (2008-2009)
-Výstavba nové střechy a bytových jednotek na budově Mateřské školy
-Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého v Chrašticích (2007) - hotovo
-Projekt na výstavbu kanalizace v Chraštičkách
   


   Vytvořil: Lukáš Peterka  | ©2006 Obec Chraštice | Všechna práva vyhrazena.