Stalo se...
19.5.2007 v 12:00 | Setkání důchodců
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

      Dne 30. 3. 2007 proběhlo v rámci Měsíce knihy a Internetu I. setkání důchodců obce Chraštice. Cílem bylo přátelské besedování pamětníků historie obce. Sešli jsme se ve velikonočně vyzdobené školní družině, abychom neměli daleko do knihovny, kde se pak promítalo a pokračovalo.
      Přítomné občany uvítaly školní děti písněmi, hrou na keybord a přednesem několika básniček.
      Poté se rozvinula beseda nad různými oblastmi historie obce: kde se nacházely některé budovy a zařízení v obci / pastouška, pošta, mateřská školka, knihovna, třídy staré školy, ……/, jak a kde bydleli učitelé, zajímavosti ze života některých občanů, vzhled obce, řemesla a řemeslníci, spojení s okolním světem, význam školy a knihovny, …….. Vše to mělo vést k tomu, abychom si řekli, vzhledem k zamýšlenému Sjezdu rodáků v r. 2008, zda vydat znovu "Almanach obce" a hlavně čím jej doplnit, aby byl zajímavý, poučný a s přispěním co nejširší veřejnosti. Všichni přítomní tuto myšlenku podpořili a věřím po této akci, že bude čím doplnit.
      Pak jsme se přesunuli do knihovny, kde byla možnost prohlídky, každý dostal letáček s údaji o tomto zařízení a pokračovali jsme v besedování nad starými fotografiemi obce, promítanými školním dataprojektorem. I ty plánujeme, že budou součástí zmiňovaného Almanachu.
      Když jsme se rozcházeli, bylo zřejmé, že budeme na podzim pokračovat a přivedeme mezi sebe další spoluobčany.

                                  Díky všem !         Marie Šprunglová, knihovnice.

Setkání důchodců

Setkání důchodců

 21.1.2007 v 12:00 | Orkán ničil i u nás
Velkou částí evropského kontinentu se 18. a 19. ledna 2007 prohnal orkán Kyrill, jehož ničivé účinky jsme pocítili i v naší obci. Kromě přerušení dodávek proudu došlo ke škodám na soukromém i obecním majetku. Mimo jiné byly poškozeny střechy na budově OÚ a čp.40 - poště, vichr vyvrátil velký smrk před základní školou (naštěstí bez dalších škod) a poničena byla také střecha kostela P.Marie Nanebevzetí i některé náhrobky na místním hřbitově. Na fotografiích jsou patrny škody způsobené prudkým větrem, který v našich končinách snad neměl dosud obdoby. Naštěstí se ve velmi krátké době podařilo rozbité střechy opravit, čímž se předešlo dalším škodám, které mohly být způsobeny zatékáním. Více obrázků najdete ve fotogalerii.


Padlý smrk u základní školy

 28.12.2006 v 12:00 | Betlémské světlo

Betlémské světlo
Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos dorazilo již posedmnácté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice, která letos slavila své dvacáté výročí. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou brněnských skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Již několik let přivážejí skauti z Chraštic toto světlo také do naší obce a na Svatou Horu v Příbrami, kde je slavnostní předávání vždy spojeno s vánočním skautským koncertem. Letos dorazilo betlémské světlo na Svatou Horu 23.12. a o den později si jej mohli od skautek připálit zájemci i v chraštickém kostele. V mnoha domácnostech tak opět na Štědrý den svítilo světýlko přinesené skautskou štafetou z té veliké dálky.

Betlémské světlo

Betlémské světlo

 26.12.2006 v 12:00 | Napsali o nás v Periskopu č.49/2006:
Hejtmanský den do Chraštic přinesl mimořádnou dotaci
Základní škola a mateřská škola Chraštice má moderně vybavenou školní kuchyni. Obci se ji jako zřizovateli školy podařilo zrekonstruovat tak, aby splňovala veškeré platné evropské hygienické normy. Plánovanou investici podpořil mimořádnou dotací Středočeský krajský úřad, ruku k dílu za minimální odměnu ochotně přiložili místní studenti a řemeslníci. Brigádně pomohla i řada občanů. Chraštičtí tak společně vytvořili dílo, které vysoce přesahuje investované prostředky. K rozhodnutí dokončit rozsáhlou rekonstrukci už letos přispěl vstřícný postoj středočeského hejtmana Ing. Petra Bendla.

"V rámci hejtmanských dnů ve Středočeském kraji navštívil letos v létě Ing. Petr Bendl také Březnici, kde jsem se s ním Na statku setkala spolu s dalšími starosty regionu. Zajímal se mimo jiné i o to, jaká největší "bolest" v obcích nás trápí. Řekla jsem, že za největší problém považuji, že "shora" se bez ohledu na omezené obecní rozpočty nařizuje zrekonstruování čistíren odpadních vod, kuchyní hromadných stravovacích zařízení a další nákladné investice, ale nikdo už se nezajímá, kde na ně vezmeme peníze. V Chrašticích jsme považovali za nejtíživější problém rekonstrukci školní kuchyně, což jsem také uvedla. Získali jsme na ni 125 000 korun z Programu obnovy venkova, ale při spoluúčasti obce ve stejné výši tyto prostředky nepokryjí ani náklady na novou elektroinstalaci, nové rozvody vody a odpadů. Mohla bych dokladovat, kolik školství stojí, přestože se deklaruje, že je zdarma. V rozpočtovém určení daní není ve státním rozpočtu žádné zvýhodnění obcí, které jsou zřizovateli základních nebo mateřských škol, a tak malá obec, jakou bezesporu Chraštice se zhruba 220 obyvateli jsou. patří ještě ke dvěma obcím České republiky, které s tak malým počtem obyvatel provozují školství v takovém rozsahu. Můj názor hejtmana Bendla zaujal natolik, že nám přislíbil pomoc z mimořádných prostředků kraje," informovala chraštická starostka Marie Dvořáková.

Přidělení mimořádné dotace na rekonstrukci školní kuchyně v Chrašticích na svém zasedání 18. září projednalo a schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje. V říjnu byly peníze převedeny na účet obce. Už od listopadu se v nově vybavené kuchyni denně připravuje jídlo pro 170 strávníků ze školy a mateřské školy. Kuchyně v současné době splňuje požadavky hygienické služby, došlo také ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců kuchyně, ale i ke zvýšení kulturnosti prostředí pro strávníky. Poděkování Obecního úřadu Chraštice i zaměstnanců školy patří nejen hejtmanovi Petru Bendlovi, ale i jeho náměstkyni Dagmar Nohýnkové. Stejně odvážně, jako se pustili do modernizace školní kuchyně, která je v současné době již ukončena, se v Chrašticích připravují i na výstavbu splaškové kanalizace a nové čistírny odpadních vod.

dř, foto: OÚ a ZŠ a MŠ Chraštice


Otevření nové školní kuchyně

 12.9.2006 v 12:00 | Otevření nového dětského hřiště
V úterý 12.9.2006 bylo slavnostním přestřižením pásky otevřeno nově postavené dětské hřiště v zahradě chraštické školy. Děti z MŠ a ZŠ si mohly hned vyzkoušet krásné nové průlezky, houpačky i skluzavku - vše postavené z přírodních materiálů. Velký úspěch měla i nová velká trampolína, která je od té doby každý den v obležení malých i větších dětí. Hřiště je určeno i pro veřejnost, takže jej mohou využívat i rodiče s malými dětmi v době mimo vyučování nebo během víkendů a prázdnin. Nové dětské hřiště, jehož stavba byla realizovaná s finanční podporou KÚ Středočeského kraje, přineslo našim dětem mnoho radosti a zábavy.


Otevření nového dětského hřiště

 19.8.2006 v 12:00 | Chraštická pouť

Dne 19.8.2006 se v Chrašticích konala každoroční pouť. Více fotografii ve fotogalerii.

Pout 2006

Pout 2006

 14.8.2006 v 12:00 | Ohnivý kohout v Chraštičkách
Brzo ráno dne 14.srpna 2006 došlo k požáru zahradní chaty v Chraštičkách. Ani pohotový zásah místních občanů a přivolaní profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru v Příbrami již nedokázali zabránit úplnému zničení dřevěné stavby. Naštěstí nedošlo ke zranění ani dalším škodám. Více fotografií ze zásahu nejdete ve fotogalerii.


Ohnivý kohout v Chraštičkách

    Vytvořil: Lukáš Peterka  | ©2006 Obec Chraštice | Všechna práva vyhrazena.